KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH IMIENIA PIOTRA DOMOGAŁY       

   Dnia 24.10.2011r. nastąpiło oficjalne otwarcie Kompleksu sportowego - ORLIK, przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie, mieszczącego się przy ul. Sportowej 12. Inwestycję tę wykonało konsorcjum firm Panpro Sport z Warszawy oraz Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” Renata Przybylska z Leszna. W ramach zadania wybudowano: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki), zamontowano elementy placu zabaw oraz wybudowano i wyposażono budynek szatniowo-gospodarczy.
W otwarciu brali udział: Starosta Powiatu Rawickiego - Zygmunt Wolny, v-ce Starosta - Krzysztof Synoracki, Dyrektorzy Szkół, Burmistrzowie z ościennych gmin, przedstawiciele władz samorządowych oraz inni zaproszeni goście. Uroczystego poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii Jutrosińskiej - ks. Kazimierz Białek.

   14.07.2012r. dokonano uroczystego nadania Kompleksowi Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Jutrosinie imienia Pierre'a Domogala - wieloletniego Prezydenta Comite'de Jumelage Potigny, przyjaciela Polski i mieszkańców Gminy Jutrosin, sportowca i działacza polonijnego.

Od 1.03.2015r. animatorami sportu na Orliku są: Pan Andrzej Walczak oraz Pan Marcin Chlebowski.